Civil Engineering

مهندسی عمران و معماری

فهرست بهای سال ۱۳۸۸ - تمامی رشته ها

دریافت فهرست بهاي سال 88 (تمامي رشته ها)
شامل موارد زیر می باشد:
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی ۱۳۸۸


عنوان
پیوست
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی رسته ساختمان و ساختمان صنعتی سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن رسته راه و ترابری سال ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی ۱۳۸۸
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی ۱۳۸۸

دریافت کل فهرست بهای 88 در یک فایل

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم دی ۱۳۸۸ساعت 22:54  توسط دانشجویان عمران دانشگاه ازاد فسا  |